تیزر و ویدیو تبلیغاتی

معرفی مجموعه صنعتی وین تک و تیزرهای آشنایی مشتریان با تنوع و کیفیت بی نظیر محصولات وین تک
تیزرهای تبلیغاتی وین‌تک

ویدیوها

مجموعه وین‌تک همواره با ساخت تیزرهای تبلیغاتی زیبا و جذاب و پخش آن از رسانه های تصویری سعی نموده است خریداران این محصولات را با مزایای پنجره های دو و سه جداره آشنا نماید و استفاده کنندگان این محصولات را نسبت به کیفیت پنجره های دو و سه جداره آگاه سازد.