انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات از سیستمهای در و پنجره UPVC ساخته شده از پروفیلهای WINTECH که از شبکه نمایندگی رسمی وین تک تهیه گردیده است با پر کردن فرم مربوطه ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
وین‌تک

انتقادات و پیشنهادات

مجموعه وین تک به دلیل تولید پروفیلهای UPVC با مصرف کننده نهایی در ارتباط نبوده و پروفیلهای UPVC وین تک از طریق شبکه نمایندگی فعال و با تبدیل به سیستمهای در و پنجره های UPVC در اختیار مصرف کنندگان نهایی و پروژه های ساختمانی قرار میگیرد. واحد مدیریت فنی و بازرسی در مجموعه وین تک در راستای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان نهایی وظیفه آموزشهای فنی و خدمات پشتیبانی را در اختیار شبکه نمایندگی خود قرار می دهند تا این نمایندگان با داشتن اطلاعات و دانش فنی، ارائه خدمات بهینه ای را جهت ساخت و نصب در و پنجره های UPVC در اختیار مشتریان و مصرف کنندگان نهایی این محصول قراردهند.
لذا خواهشمند است در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات از سیستمهای در و پنجره UPVC ساخته شده از پروفیلهای WINTECH که از شبکه نمایندگی رسمی وین تک تهیه گردیده است با پر کردن فرم مربوطه ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
لازم به ذکر است که موارد مطرح شده از طریق دفتر مدیریت  فروش شرکت پیگیری و نتیجه آن به مصرف کننده گرامی اعلام خواهد شد.

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY