پروفیل های تولیدی در کارخانجات خارج از ایران

مجموعه WINTECH در جهت ارائه محصولات متنوع به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود، امکان تهیه و ارائه محصولات کارخانجات خارج از ایران را نیز به مشتریان خود فراهم نموده و از طریق سیستم بازرگانی و پشتیبانی ایجاد شده در دفتر مرکزی کشور ایران و باتوجه به دریافت سفارشات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد، در پروژه های خاص، نسبت به تهیه پروفیلهای مورد نیاز در مقاطع خاص و از محصولات کارخانجات خارج از ایران اقدام می نماید.