گواهینامه‌ها

وین‌تک دارنده گواهینامه نشان کیفیت رال آلمان در ایران برای ششمین سال متوالی
وین‌تک

گواهینامه‌های وین‌تک

مجموعه کارخانجات WINTECH با تولید پروفیلهای UPVC و صادرات آن به بیش از 54 کشور، موفق به دریافت گواهی نامه ها و استاندارد های بین المللی متعددی گردیده است. wintech تنها دارنده نشان کیفیت رال آلمان در ایران است.
همچنین کارخانه WINTECH ایران گواهینامه استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی خود را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین گواهینامه درجه یک کیفیت مرکز تحقیقات ساختمان مربوط به وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده است.