بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی از کارخانه وین تک

بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی از کارخانه وین تک

بازدید رسمی نماینده محترم مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر میرهادی قره سید رومیانی از کارخانه وین تک

نظرات

نظرات