وب سایت رسمی وین تک در ایران رونمایی گردید 

وب سایت رسمی وین تک در ایران رونمایی گردید 

باتوجه به اهمیت اطلاع رسانی در فضای مجازی بخصوص در میان اقشار متخصص جامعه مجموعـه وین تک را بر آن داشت تا نسبت به طراحـی وب سایتی جامع در راستـای ارائه مطالب عمومـی و تخصصـی مورد نیاز مهندسیـن پروژه ها و همچنین تمامـی اشخاصـی که علاقمنـد به سرمایه گذاری در صنعت در و پنجره های UPVC میباشند و یا مصرف کننده این محصولات میباشند، اقدام نماید.

به این منظور در راستای گردآوری اطلاعات و آماده شدن این وب سایت بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار تخصصی توسط مدیران شرکت وین تک و واحد IT شرکت انجام یافت و در نهایت این وب سایت با تلاش های بسیار در اوایل سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.

امید است گامی موثر در اطلاع رسانی صنعت در و پنجره های UPVC انجام یافته باشد.
واحد IT مجموعه وین تک – پاییز ۱۳۹۳

نظرات

نظرات