موفقیتی دیگر در راستای حمایت از مصرف کنندگان محصولات وین تک

موفقیتی دیگر در راستای حمایت از مصرف کنندگان محصولات وین تک

سیستم مدیریت یکپارچه IMS متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 می باشد. لازم به توضیح است سیستم مدیریت یکپارچه IMS یعنی چندین سیستم مدیریت در یک سازمان کنار یکدیگر قرار بگیرند و کنترل و مدیریت یکپارچه را برای سازمان فراهم آورند.
درسیستم مدیریت یکپارچه IMS ، استاندارد ISO 9001:2015 پذیرش یک دیدگاه فرایندی را در هنگام ایجاد، بکارگیری وبهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های وی ترغیب می نماید. استاندارد ISO14001:2015 ، استاندارد مدیریت زیست محیطی، به این منظور تهیه شده است که عناصر یک نظام مدیریت، محیطی کارا را برای سازمان فراهم نمایند تا بتواند با سایر الزامات مدیریت، یکپارچه شوند و سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نمایند و در استاندارد ISO 45001:2018 هدف ایجاد نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور حذف یا به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها قرار گیرند می باشد.
شرکت آدوپن پلاستیک پرشین با توجه به نگرش مدیریت عامل محترم به جاری کردن سیستم یکپارچه IMS، از مدتها قبل شروع به پیاده سازی و استقرار دستورالعمل ها و روش های اجرایی و فرم ها منطبق بر سیستم مذکور نموده بود که امسال به حول و قوه الهی و همکاری کلیه مدیران و پرسنل شرکت این مهم محقق گردید.
شرکت آدوپن پلاستیک پرشین درسال۱۳۹۷ شمسی موفق به دریافت گواهینامه های ISO 9001:2015 و ISO14001:2015 و  ISO 45001:2018با آخرین ورژن از سیستم بین المللی شرکت مشارکتی توف نورد آلمان که نامی آشنا در صنعت وتجارت بین المللی که از اختصار سه کلمه آلمانی TÜV NORD  Technischer Überwachungs Verein  به معني “اتحاديه بازرسي و پايش فني” می باشد، شده است.

نظرات

نظرات