ضرورت استفاده از پروفیل های تقویت استاندارد درسیستم های یو پی وی سی وین تک

ضرورت استفاده از پروفیل های تقویت استاندارد درسیستم های یو پی وی سی وین تک

با توجه به نقش قابل توجه و تعیین کننده استفاده از پروفیل های تقویت استاندارد در کیفیت نهایی سیستم های یو پی وی سی و آشنایی بیشتر تولید کنندگان از دلایل علمی و فنی  این موضوع و محاسبات مربوط به نیروهای وارده، مطالبی بدین منظور از طرف واحد فنی تهیه و تدوین گردیده که در فایل ذیل قابل دریافت می باشد.

نظرات

نظرات