حضور وین تک در پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه (Rebuild Syria 2019)

حضور وین تک در پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه (Rebuild Syria 2019)

در این نمایشگاه وین تک در جهت ارتقای جایگاه خود در بخش صادرات، آخرین محصولات و تکنولوژی های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان سوری قرار داد.
همچنین جناب آقای ترک آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز از غرفه وین تک در این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند.

نظرات

نظرات