بازدید مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی از کارخانجات گروه صنعتی آدوپن در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲

بازدید مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی از کارخانجات گروه صنعتی آدوپن در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲

بازدید دکتر علی زند وکیلی و دکتر حسین فتحی از کارخانجات گروه صنعتی آدوپن در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲

نظرات

نظرات

نظرات در حال حاضر برای این پست بسته است‪.‬