بازدید ریاست سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی از زیرساخت های وین تک در شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی  

بازدید ریاست سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی از زیرساخت های وین تک در شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی  

ریاست سازمان نظام مهندسی آذربایجــان غـربی با حضـور در شهـرک سرمـایه گذاری خارجی از زیرسـاخت های شرکـت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک) دیدن کردند. در این بازدید که هیئتی از سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی نیز وی را همراهی کردند، زیرساخت های این شرکت مورد معرفی قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی وین تک، در این بازدید آقای دبیری با اشاره به وسعت سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط این شرکت در زمینه تولید پروفیل های UPVC درب و پنجره و همچنین مجهز بودن این شرکت به آخرین تکنولوژی های موجود جهت کنترل کیفی محصول، این شرکت را جزو مهمترین واحدهای تولیدی در کشور عنوان کردند. وی با بازدید از بخش های مختلف کارخانه با مراحل تولید پروفیل های  UPVC با برند جهانی وین تک و مراحل کنترل کیفیت این برند آشنا شدند.

نظرات

نظرات