بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) از مجموعۀ وین تک ایران

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) از مجموعۀ وین تک ایران

مجموعۀ وین تک با علم و آگاهی در راستـای برقـراری ارتباط بیـن نهـادهای دانشگاهی و علمی با صنعت و همچنین اهمیت تعـامل با این نهـادها در تـربیت نیروی کارآمد و متخصص و همچنین توسعه و رشـد متـوازن عـلم و صنعت که پشتـوانه ای برای صنایع کارآمد و پیشرفته با قابلیت تولید محصولی رقابت پذیر در عرصه های داخلی و بین المللی می باشد، همواره در ارتباطی پویا و مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی می باشد.

 در این راستا در مورخۀ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) در قالب گروه ۳۰ نفری، از مجموعۀ خطوط تولید، آموزش و مونتاژ و آزمایشگاه مجموعۀ وین تک بازدید بعمل آوردند و در این بازدید راهنمایی های لازم توسط کارشناسان تولید و فنی و مهندسی شرکت ارائه و به پرشسهای دانشجویان پاسخ داده شد.

در این بازدید آقای مهندس علی ولی زاده، دبیر انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف از حضور دانشجویان در مجموعۀ وین تک ایران را آشنایی بیشتر دانشجویان با این صنعت اعلام و در خاتمه از نحوۀ برنامه ریزی، کیفیت بازدید و پذیرائی، استقبال عوامل اجرائی، پاسخگویی و توضیحات مکفی به دانشجویان و اطلاعات ارائه شده توسط کارشناسان و آراستگی و نظم کارخانه و خطوط تولیدی را بسیار عالی توصیف نمودند.

نظرات

نظرات