بازدید استاندار آذربایجان شرقی از وین تک به عنوان یکی از واحدهای نمونه شهرک سرمایه گذاری خارجی

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از وین تک به عنوان یکی از واحدهای نمونه شهرک سرمایه گذاری خارجی

به گزارش روابط عمومی وین تک، دکتر خدابخش در جریان بازدید از شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی از مجموعه وین تک به عنوان یکی از واحدهای نمونه این شهرک بازدید نمود. در این بازدید که فرماندار تبریز و برخی از مدیران بلندپایه استانی نیز استاندار آذربایجان شرقی را همراهی می کردند، وی با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط سرمایه گذاران خارجی طی سال های اخیر، شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک) را نمونه ای موفق از سرمایه گذاری خارجی و به عنوان الگویی در این زمینه برای سایر سرمایه گذاران معرفی نمود. وی با بازدید از بخش های مختلف شرکت با مراحل تولید پروفیل های UPVC با برند جهانی وین تک و همچنین سرمایه گذاری های جدید شرکت آدوپن پلاستیک پرشین آشنا شدند.

نظرات

نظرات