بازديد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی 

بازديد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی 

بازديد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی جناب آقاي عظمايي

نظرات

نظرات