İSO 17025 esasına göre Test laboratuvar yetki  belgesi
İSO 17025 esasına göre Test laboratuvar yetki belgesi (Ziyaret Sayısı : 9288)
Şirket halkla ilişkiler raporu uyarınca, 
Adopen Plastik Persian (Wintech) şirketi laboratuvarı,26.09.2014 tarihli denetim ve İran ulusal Yetki Onay Merkezinde kamu kuruluşları ve ihtisas kurumları temsilcililerinin katılımı yapılan 24.01.2015 tarihli karar alma toplantısı sonucu, UPVC profilleri alanında ISO/IEC 17025:2500 standardına uygun olarak test laboratuvar yetki belgesini almayı başarmış ve onaylanmıştır. 
Şirket genel müdürü sayın müh. Kaveh Khodaparast Rasoulı, üstün ve sürekli çalışmaları ile laboratuvarda ISO/IEC 17025:2500 standardını uygulamalrı nedeni ile laboratuvar yönetim ve personeline teşekkür ederek,

 
Amaç ve programlar: 
1-Test sonuçları kalitesini arttırmak , test sonuçlarını bildirmede doğruluk ve müşterilere sunulan test hizmet kalitesine bağımlılık. 
2-şirket laboratuvar faaliyetlerinin icrasında en önemli faktör olan müşteri memnuniyetini arttırmak. 
3-yetki onay alanında kalite ve kantitatif test alanının geliştirilmesi ve iyileştirme devemlılığını sağlamak.
4-müşterilerin ihtiyaçlarına göre güncel ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak en kısa zamanda test yapılması. 
5-şirket gelişimi için bir ilke olan etkin ve sürekli eğitimlerle laboratuvar personelinin bilimsel düzey ve teknik bilgilerini arttırmak
6- laboratuvar yönetim ve personelinin çalışma yönetmelikleri, icra yöntemleri ve politikalar ile çalışmaların yasalara uygun olarak yapılması.
7-laboratuvar yönetim ve personelinin tüm müşterilere ait bilgilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt etmek. 

İcra işlemleri: 
Adopen Plastik Persian (Wintech) şirketi laboratuvar yönetimi, yukarıdaki amaçlara ulaşmak üzere aşağıdaki kararları alarak uygulamaktadır. 
1-uzman insan gücü temini ve laboratuvar personel ve çalışanlarının pratik ve bilimsel düzeylerini arttırmak doğrultusunda eğitim programları düzenlemek ve uygulamak. 
2-testler için gerekli modern ve son model teknoloji esasına göre makina ve teschizatin sağlanması ve kurulması, ayrıca ulusal ve uluslararası muteber merkezlerde kalibrasyonları. 
3-laboratuvar personeline karşı her türlü baskıyı önlemek amacı ile gerekli alt yapılarla uygun ve bağımsız ortam oluşturulması ve laboratuvar yönetim ve personelinin tüm müşterilere ait bilgilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt etmek. 
4-laboratuvar faaliyetlerinin çalışma yönetmeliklerine uygunluğunu kontrol etmek amacı ile sürekli denetim programını uygulamak. 
5-test yöntemleri ve personel pratik ve bilimsel düzeylerini arttırmak amacı ile ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitim müesseseleri ile işbirliği ve bilgi alış verişinde bulunmak. 

Sonuçlar: 
Verilen belge uyarınca, Adopen Plastik Persian (Wintech) şirketi laboratuvarı, çeşitli UPVC profilleri alanında, UPVC profilleri üzerinde 14 sıra direkt ihtisas test icrası olanakları ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. 
1-profil boyutlarını belirleme
2-sağdan sapma tayini 
3-uzunluk birimi ağırlık tayini 
4-Charpy darbesi karşısında dayanıklılık tayini 
5-ağırlık düşmesi darbeye karşı profil direnç tayini 
6-ısı dönüşüm testi 
7- 150 derece ısıda görünüşteki değişimin tayini 
8- Vicat (VST) yumuşaklılık ısısı tayini 
9- köşeler kaynak direnci tayini 
10-büküm elastikliği özelliğini belirlemek 
11-profil görünüş durumunu belirlemek
Profil simgelemek
13-çekme darbesine karşı direnç tayini 
14-renf farkı ve ölçümü 

Laboratuvarımız 2912 yılından itibaren İran Ulusal Standart Müessesesi (/ASH2626 sayılı sertifıka), Doğu Azerbaycak ili Standart genel müdürlüğü, Kordestan ili Standart genel müdürlüğü ve diğer ilgili organlar çrneğin İran İslam Cumhuriyeti Gümrükleri ile meslektaş laboratuvarı olarak gerekli işbirliği yapmaktadır. 

Adopen Plastik Persian (Wintech) şirketi laboratuvarı yönetim ve personelinin çalışmaları ile müşterilerine üstün kaliteli hizmet sunumunun devam etmesi, laboratuvarımız hizmetlerinden yararlananlar da görüşlerini bildirmekle lavoratuvarımızla sunulan hizmetlerin gelişmesi ve iyileşmesine yardımcı olmalarını temenni ederiz.


Tarih 2/11/2015
Kaynak Tarih İran Wintech şirketi