ثبت اطلاعات کارت گارانتی

مشخصات خریدار
* شماره سریال برگه گارانتی
* نام خریدار
* شماره فاکتور
* کد نماینده
* نام نماینده
* تاریخ نصب
تاریخ شروع گارانتی
* مقدار پروفیل upvc بدون روکش مصرفی از مقاطع مختلف به انضمام زهوارههای شیشه (در کل پروژه)
متر طول
تلفن ثابت
*تلفن همراه
آدرس محل نصب سیستمهای در و پنجره UPVC وین تک
* استان
* شهرستان
ایمیل
*آدرس کامل پستی
captcha