فرم استخدام
مشخصات فردی
* نام
* نام خانوادگی
* تاریخ تولد
* محل تولد
* شماره شناسنامه
* شماره کارت ملی
* نام پدر
* ملیت
مذهب
* وضعیت تاهل
* جنسیت
آدرس
تلفن
*تلفن همراه
ایمیل
مشخصات فرزندان
نوع مدرک رشته تحصیلی سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک
1
2
3
4
5
آموزشها و مهارت ها
نام دوره نام موسسه آموزشی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
آشنایی با زبانهای خارجی
نام زبان مکالمه نگارش ترجمه
1
2
3
4
5
سوابق شغلی
نام شرکت / موسسه آخرین سمت تاریخ آغاز بکار تاریخ خاتمه کار علت ترک کار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*محل درخواست شغل عنوان شغل درخواستی
*نوع درخواست همکاری میزان حقوق درخواستی
درصورت لزوم قادر به انجام ماموریت
موارد موثر در استخدام
لینک رزومه با فورمت pdf
captcha
 
تذکر: فرم هایی که بصورت کامل و با اطلاعات دقیق تکمیل گردد در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت.