فرم همکاری در زمینه تبلیغات
*نام شرکت/ شخص حقیقی *نام مدیر عامل
* سال تاسیس/شروع فعالیت
13
شماره ثبت شرکت
* آدرس
* تلفن ثابت
*تلفن همراه
ایمیل
وب سایت
زمینه فعالیت
چاپ و بسته بندی
تبلیغات ATL
تبلیغات BTL

فعالیت در فضاهای مجازی
عکاسی
سوابق
فایل رزومه با فورمت pdf
توضیحات در زمینه رزومه ارسالی
نمونه کارها
فایل فیلم یا عکس نمونه کارهای اجرائی
توضیحات در زمینه کارهای انجام شده
پیشنهادات
فایل فیلم یا عکس
ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با خدمات پشنهادی
captcha
 
تذکر: فرم هایی که بصورت کامل و با اطلاعات دقیق تکمیل گردد در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت.