بازدید هیئت تجاری ترکیه از مجموعه کارخانجات شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک) (تعداد بازدید : 1018)
بازدید هیئت تجاری ترکیه از مجموعه کارخانجات شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک)

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
منبع : روابط عمومی وین تک