واحد فنی

نصب و راه اندازی اولیه
یکی از مشکلات اساسی شرکتهایی که با سرمایه گذاری قصد ورود به عرصه تولید درب و پنجره های UPVC را دارند عدم آشنائیت کافی با این صنعت در انتخاب و خرید دستگاه های مورد نیاز و همچنین راه اندازی اولیه آنها می باشد. کادر فنی WINTECH در این مورد ضمن معرفی و ارائه راهنمایی های لازم جهت انتخاب ماشین آلات، در مراحل نصب و تحویل اولیه دستگاهها نیز حضور داشته و با تنظیمات اولیه دستگاهها و آموزش های اولیه به کادر فنی مشتریان طرف قرارداد، مراحل راه اندازی و استارت تولید سیستم های ساخت درب و پنجره های UPVC را سهل تر می نماید.