پشتیبانی فنی

واحد فنی
مجموعه WINTECH با جذب نیروهای متخصص و آموزش آنها نسبت به تشکیل واحد خدمات فنی و مهندسی و نظارت اقدام نموده است و یکی از وظایف این واحد آموزش و راه اندازی اولیه کارخانجات اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و سپس نظارت مستمر بر پروسه تولید و خدمات دهی این شرکتها به پروژه های طرف قرارداد می باشد.