یراق آلات

GU BKS FERCO
واحد بازرگانی خارجی مجموعه WINTECH ایران با عقد قرارداد همکاری با شرکت معتبر و بین المللی GU آلمان توانسته است قسمت اعظمی از انواع یراق آلات مورد نیاز صنعت UPVC را در انبار پشتیبانی خود دپو نموده تا نیازهای مشتریان خود به این نوع یراق آلات را نیز مرتفع نماید.