کنترل کیفی

گواهی نامه ها و استانداردها
مجموعه کارخانجات WINTECH با تولید پروفیلهای UPVC و صادرات آن به بیش از 54 کشور، موفق به دریافت گواهی نامه ها و استاندارد های بین المللی متعددی گردیده است. همچنین کارخانه WINTECH ایران گواهینامه استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی خود را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین گواهینامه درجه یک کیفیت مرکز تحقیقات ساختمان مربوط به وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده است.

برنامه های در دست اقدام

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO9001 برای کارخانه WINTECH ایران
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس الزامات استاندارد ISO14001 برای کارخانه WINTECH ایران
استانداردها
استانداردهای دریافت شده در کارخانه ایران
استانداردهای دریافت شده در خارج از ایران

استانداردهای دریافت شده داخل ایران
تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...
تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....97-94

تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....94-93
گواهی تحقیقات مسکن درجه 1
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی پیوست...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....93-92
احراز گواهينامه و تائيد صلاحيت آزمايشگاه آزمون بر اساس الزامات ISO 17025
احـراز گواهينـامه صلاحيت آزمـايـشگاه آزمون بر اساس الـزامـات استاندارد ISO/IEC 17025:2500 در زمینه پروفیلهای UPVC بپیوست ...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....92-91
گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون " ...
گواهی نامه تمدید ثبت علامت
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی : جهت تولید پروفیل ، درب کرکره ای و ....
گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ...