تکنولوژی تولید

کنترل کیفی
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت جهت تحقق اهداف سازمانی منجمله کیفیت محصولات تولیدی از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی که به مشتری تحویل میگردد، همواره یکی از مهمترین مباحث در گروه کارخانجات WINTECH بوده و در جهت تحقق این هدف راهکارهایی اتخاذ گردیده که شامل موارد ذیل می باشد :
1- استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناسان کار‌آزموده
2- استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های روز جهان بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
3- تأمین مواد اولیه با کیفیت یکنواخت از تأمین کنندگان معتبر