کارخانه و دفاتر در کشور جمهوری اسلامی ایران

کارخانه ایران
نشانی کارخانه : آذربایجان شرقی - کیلومتر 20 جاده تبریز صوفیان - شهرک سرمایه گذاری خارجی - شرکت آدوپن پلاستیک پرشین
تلفن :‌ +98 (41) 324 66 333    
فاکس : +98 (41) 324 66 111  
کدپستی:        5189153195           
ایمیل: info@wintech.co.ir