ارتباطات عمومی و رسانه ای

WINTECH / ADOPEN در نگاه بین الملل

مجموعه کارخانجات WINTECH جهت معرفی محصولات خود در تمامی کشورهایی که کارخانه ، دفتر فروش و یا انبار دارند همواره جهت معرفی محصولات خود تبلیغات گسترده ای را انجام می دهد.